Välj språk    
      
   
 
Om Plansmarter Priser Köp nu Support Gratis Demo Om os
   Om Plansmarter

Om Plansmarter

Plansmarter är ett online-baserat arbetsschema system som vill bli ett oumbärligt verktyg i din arbetsschema planering.

Genom att använda Plansmarter i din verksamhet kommer du att spara tid och spara pengar. Du kan spara tid i det dagliga, och särskilt när du måste göra löneuppgifter till slut i månaden, där du får sitta med de anställdas egna tidkort, beräkna övertid osv.

Plansmarter innehåller många funktioner funktioner som underlättar ditt dagliga liv, här är några av dem (Obs: Vi kan skräddarsy ditt system så att de bara innehåller de funktioner du vill):

- Post-system där alla anställda snabbt kan kommunicera

- Anställda kan alltid se sina egna arbetsschema

- Anställda kan se lediga skift och ta dem direkt i systemet

- Anställda kan redigera sina skift om de har blivit längre.

- Anställda kan göra önskomål för semester

- Administratören kan skapa ett obegränsat antal arbetsschema mallar

- Administratören kan skapa arbetsschema för specifika veckor från mallar

- Administratören kan kopiera föregående vecka - inklusive bemanning

- Administratören kan skapa obegränsat antal grupper

- Administratören kan skapa obegränsat antal löne grupper

- Administratören kan skriva ut en komplett lista med løntimer, lön, antal timmar, övertid etc. - det kan även exporteras till Excel

Copyright, Plansmarter